Stwardnienie rozsiane

Jest to demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego. Dochodzi tutaj do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. „Stwardnieniu rozsianemu towarzyszy szereg objawów, często pojawiających się na kilka lat przed diagnozą. Jednym z nich jest zmęczenie, nieuzależnione od wysiłku fizycznego. Kolejnym objawem stwardnienia rozsianego jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, poprzedzone częstymi zaburzeniami widzenia.
W pierwszym okresie choroby najczęstszymi objawami są:

  • niedowład kończyn,
  • zaburzenia widzenia (ubytki w polu widzenia i podwójne widzenie),
  • zaburzenia czucia,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.

Objawy choroby nie są jednolite i nie zawsze występują w tym samym nasileniu u wszystkich chorych. Najczęściej występują jako grupa symptomów chorobowych – u jednych będzie to niedowład, u innych niewielka niedoczulica. W kolejnych fazach dołączają do nich zaburzenia zwieraczy, niestabilność emocjonalna, napięcie mięśniowe, zawroty głowy, częste upadki.” (http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,stwardnienie-rozsiane—objawy–leczenie,artykul,1578701.html data dostępu 24.08.2016)
Jedną z przyczyn SM może być przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna, której następstwem jest niedotlenienie organizmu. Tlenoterapia może być więc pomocna w leczeniu tej choroby, gdyż działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.