Choroba Alzheimera

Inaczej zwana chorobą otępienia. Pierwsze objawy choroby zauważa się w wieku 60-65 lat, ale już coraz więcej przypadków tej choroby pojawia się wśród ludzi młodszych. U osób cierpiących na tę chorobę lekarze obserwują stopniowy zanik komórek nerwowych w mózgu. Jest to efekt starzenia się organizmu i tak się dzieje u każdego człowieka, lecz w tej chorobie proces ten przebiega niezwykle szybko. Naukowcy przyczyn tej choroby upatrują w genach. Poza tym wpływ na rozwój tej choroby mają także czynniki środowiskowe np. wszechobecny aluminium (folie aluminiowe do pieczenia czy aluminiowe wieczka od jogurtów, śmietan itp.) czy też inne metale ciężkie mogą być przyczyną uszkodzenia komórek nerwowych. Tlenoterapia hiperbaryczna może być pomocna przy tym schorzeniu, gdyż po niej zwiększa się aktywność mózgu. Tlen dochodzi do obszarów uszkodzonych. „Wydaje się także, że tlenoterapię hiperbaryczną dałoby się z powodzeniem zastosować w terapii przeciwstarzeniowej oraz na wczesnych etapach choroby Alzheimera. Skoro różne choroby mózgu można postrzegać w kategoriach nieskutecznego dostarczania energii, HBOT korygowałoby te metaboliczne anomalie przed początkiem głębokiej demencji, gdy jeszcze istnieje szansa na wyzdrowienie – podsumowuje Efrati.” (http://kopalniawiedzy.pl/tlenowa-komora-hiperbaryczna-HBOT-tlenoterapia-hiperbaryczna-udar-neurony-funkcja-impulsy-Shai-Efrati-Eshel-Ben-Jacob,17404 data dostępu 23.08.2016)