Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”)) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Janina Ostrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BED-MED Janina Ostrowska, przy ul. Mazowieckiej 1 lok. 33 18-400 Łomża, NIP: 7181032667;
 2. Celem przetwarzania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu jest zarezerwowanie terminu na usługę i wpisania tych danych do papierowego grafiku. Pozostałe dane, w tym: adres, numer PESEL oraz dotyczące zdrowia i przyjmowanych leków wpisywane są przez klienta do oświadczenia koniecznego kwalifikującego do zabiegu w komorze hiperbarycznej;
 3. Państwa dane osobowe otrzymałam podczas wizyty w siedzibie firmy lub podczas rezerwacji telefonicznej;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dwóch lat, po czym będą niszczone;
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 6. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić wykonanie usługi.